Så fungerar en besiktning

När man flyttar till en ny hyresbostad kan det vara bra att ha i åtanke att göra en besiktning av den nya bostaden innan man flyttar in.

På det viset kan både hyresgästen och hyresvärden hålla koll på vilket skick lägenheten är i vid inflyttningen och vilka skador som egentligen finns.

Se till att bostaden är besiktigad

När en ny hyresgäst ska flytta in i en bostad brukar den som äger bostaden normalt gå igenom den och göra en besiktning där det skrivs ned vilka typer av skador och vilket slitage som finns i dagsläget i rummet, lägenheten eller huset. På det viset dokumenteras skador så att nästa hyresgäst inte senare kan sägas vara skyldig för slitaget.

När man flyttar till ett nytt boende kan det vara en fördel att prata med hyresvärden om bostadens skick och be att få se det som dokumenterats under besiktningen av bostaden. På det viset kan man själv gå igenom skadorna och upptäcka om något har glömts bort och inte skrivits in i protokollet.

Ett annat tips är att ta bilder på de skador som redan finns och även på bostaden som helhet innan man flyttar in sina saker. På det viset har man en säkerhet mot att senare ställas som ansvarig för slitage som var där redan när man flyttade in.

En säkerhet med en besiktning

Att göra en besiktning är inte något som en hyresvärd måste göra och därför kan det vara bra att ha en dialog med sin hyresvärd och ta reda på om en besiktning av bostaden har gjorts. Om inte kan man då tillsammans med sin hyresvärd besiktiga och gå igenom bostadens skick. En besiktning är något som blir en säkerhet både för dig som hyresgäst och för din hyresvärd när du flyttar från bostaden.

Läs även vår checklista med annat som är viktigt att tänka på vid en flytt