Vi utför kundanpassade flyttar i Göteborg

Hur en flytt i Göteborg ska utföras på bästa sätt skiljer sig från fall till fall beroende på vad som ska flyttas och hur mycket. Vi utför därför kundspecifika flyttar anpassade efter den enskilda kunden. Vi är flyttfirman i Göteborg som utför flytten efter dina behov.

Express-flytning utför kundanpassade flyttar i Göteborg.

Läs mer här om de tjänster som vi erbjuder inom företagsflytt i Göteborg

Flytt i Göteborg efter de egna behoven

En flytt kan skilja sig mycket åt och vi utför både flyttar av hela bohag och flyttar av enskilda större föremål, som exempelvis ett piano eller en flygel. Vi erbjuder även vår hjälp åt både privatpersoner och företag i Göteborg. Ett av de områden som vi har särskild kompetens inom är kontorsflyttar.

Vid en kontorsflytt i Göteborg har vi först ett möte där vi tillsammans ser över vad som ska flyttas och sätter upp en plan för utförandet och tidsåtgången. Detta gör att företagsflytten planeras och blir så effektiv och smidig som det är möjligt.

Förutom själva frakten av ditt bohag vid en privatflytt eller inredningen och annat vid en företagsflytt så kan vi även hjälpa dig med packningen både inför flytten i Göteborg och efter frakten. Vi hjälper då till att packa upp allting på ett smidigt vis. Vi erbjuder också lån av flyttkartonger samt städning i samband med din flytt.

Vi erbjuder magasinering i Göteborg

Ytterligare en av de tjänster som vi erbjuder i Göteborgsområdet är magasinering. Vid magasineringen erbjuder vi utrymmen av flera skilda storlekar beroende på hur mycket som man är i behov av att magasinera. Förråden är uppvärmda så att det som förvaras bevaras i ett bra skick.

Hör av dig för privatflytt eller företagsflytt i Göteborg

Om du är i behov av en privatflytt eller en företagsflytt i Göteborg så får du gärna höra av dig. Vi utför flytten efter dina behov.