Välj en seriös flyttfirma i dessa kristider med Corona!

Inom flyttbranschen, som i andra branscher, har tid efter annan dykt oseriösa aktörer. Det kan tex handla om dålig service, oaktsamhet om flyttgods, leveranstid, hur man följer ingångna avtal och tar betalt. 
På Expressflytt har vårt mål under de 10 år vi varit verksamma alltid varit att arbeta seriöst och ansvarsfullt. Det återspeglas i höga omdömen i våra kundenkäter och att kunder ofta rekommenderar oss till sina vänner och bekanta.
 
Nu i Coronatider är det extra viktigt att arbeta seriöst för att minimera smittrisk. Vi är tex mycket noga att vår personal inte har symptom, håller avstånd och jobbar säkert.
 
Här följer en enkel checklista för att identifiera om en flyttfirma visar tecken på att inte vara seriös.
1. En flyttfirma vi haft kontakt med är mycket billigare än alla andra, vad ska man tänka?
Om det låter för bra för att vara sant är det oftast också det. Hur hanterar de sin personal och jobbar de seriöst? Sköter man försäkringar, skatt och har man trafiktillstånd?
2. Min kompis har en bil och kan göra min flytt billigt, det är väl bra? 
Den kompisen har nog varken försäkring för sin personal eller för godset om något skulle hända. Varningsklockorna ringer högt!
3. Flyttfirman vill bara köra igång och det är otydligt vad det kommer kosta, allt ska bara lösa sig. Är det så?
Oftast löser sig allting, men att ha tydliga skriftliga överenskommelser minimerar risken för problem och konflikt om vad som ska ingå.
4. Flyttfirman är nystartad, vad tänka?
Man ska inte döma ut en nystartad verksamhet, alla företag har haft sin början. Men ställ då några extra frågor som visar om det tänker ansvarsfullt och har en plan. Återigen kolla alltid så de har F-skatt och försäkring.
5. Personerna som kommer ger inte ett sympatiskt intryck, kan man lita på firman?
Flyttning är ju inte en social umgängesform, men om du känner dig obekväm när du träffar personerna så ställ någon extra fråga och börjar de genast gå i försvarsställning eller blir påstridiga så är det nog bättre att välja en annan firma.
 
Vill ni hitta en seriös flyttfirma i Göteborg, anlita oss på Express-Flytt. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska känna dig trygg och vara nöjd med våra flyttjänster.