Fördelar med magasinering

När man flyttar till en ny bostad där man får mindre utrymme eller om man ska bo utomlands under en period kan det vara bra att ha någonstans att förvara delar av sitt bohag.

Ett bra val är då en magasinering. Express Flyttning Sweden erbjuder magasinering i förråd av olika storlekar.

Säker förvaring av dina saker

Det kan alltså finnas olika anledningar till att man behöver någonstans att förvara sina saker. I vissa fall kanske det handlar om just att man bytt till en mindre bostad och i andra fall kan det vara att man vill få mer utrymme i sin nuvarande bostad genom att magasinera sådant som man inte använder i det vardagliga livet. Det kan exempelvis vara vinterkläder och vinterutrustning under sommarhalvåret.

Det finns flera fördelar med att magasinera sina saker. För det första får man alltså mer plats i sitt eget hem och för det andra får man sina saker placerade på en säker plats. Våra lokaler ligger i ett område med staket och larm. Förråden är även uppvärmda så att inte något förstörs på grund av kyla.

En fördel med magasineringen är även att man själv kan välja hur stort utrymme man behöver till att förvara sina saker samt om man vill förvara sina saker under en kortare eller längre period. Våra förråd är mellan tio och 25 kubikmeter stora.

Tips vid magasinering

Några tips och råd för dig som har tänkt magasinera dina saker är att strukturera hur du placerar dina saker i förrådet. För att veta vart du har placerat vilka typer av saker kan det vara bra att märka kartongerna med innehållet. Det kan även vara bra att placera sådant som du möjligen kan behöva tillgång till under tiden som du har dina saker magasinerade längst fram i förrådet.

Läs mer om vad vi erbjuder inom magasinering