Det här är normalt slitage

Under den tidsperiod som man som bor i en bostad som man hyr måste man som hyresgäst se till att ta hand om bostaden och hålla den i ett bra skick.

Om något förstörs kan man som hyresgäst bli ersättningsskyldig, handlar det om så kallat normalt slitage blir det däremot inte tal om någon ersättning.

Slitage från normalt leverne

När man bor i en lägenhet eller en annan bostad är det normalt att sådant som golv, väggar och annat kan slitas ut en aning med åren och det rör sig då om så kallat normalt slitage.

Normalt slitage är sådant som kommer till i en bostad bara av att någon lever i den till skillnad från andra skador som inte ses som skador som kan komma av ett normalt leverne. Det handlar då snarare om att man har förstört något.

Om man som hyresgäst skadar boendet på något vis kan man bli ersättningsskyldig till hyresvärden för den kostnad som värden måste lägga på en reparation. För att man som hyresgäst ska bli tvungen att betala sin hyresvärd krävs dock att det finns bevis för att skadan inte fanns i bostaden innan inflyttningen.

Bra med bostadsbesiktning

För att känna sig säker på att inte kunna krävas på ersättning för sådana skador som man själv inte är ansvarig för, när man ska flytta in i en ny lägenhet, kan det vara bra att se till att få en kopia på det protokoll som hyresvärden har fyllt i vid besiktningen av bostaden. På det viset finns det inga oklarheter kring vilken typ av slitage som redan fanns i lägenheten när man flyttade in.

Om ingen besiktning av bostaden har utförts kan det vara en idé att be hyresvärden besiktiga boendet innan man flyttar in i den.

Läs gärna mer om de flyttjänster som vi erbjuder