Bostadsmarknaden påverkar antalet flyttar

Bostadsmarknaden går upp och ned och med åren kan det skilja sig hur fort som lägenheter och andra bostäder blir sålda.

Detta är något som påverkar hur många flyttar som ska göras till nya bostäder och på det viset påverkas flyttföretagen av hur marknaden ser ut.

Bostadsletande med känsla på lugnare marknad

Marknaden hade under en period för några år sedan en snabb utveckling vilket resulterade i att antalet flyttar blev många. När försäljningarna av bostäder sker med snabba tag innebär det även att tempot på flyttarna blir högt. För ungefär ett par år sedan tycktes dock marknaden lugnas ned en aning och försäljningarna av bostäderna inte gå lika snabbt. Bostäderna började istället ligga ute på bostadssidorna en längre tid.

De tider som är gynnsamma för dem som ska sälja en bostad är tider då en försäljning går snabbt och budgivningarna på bostäderna är många, vilket leder till att priset ökar.

En marknad som är lite lugnare kan istället leda till att man som köpare kan ta det aningen lugnare och får mer tid till att hitta den bostad som passar en själv. Man kan på det viset låta känslan och tycket för bostaden styra när man letar efter ett nytt boende. En lugnare marknad med färre byten av boenden gör även att antalet flyttar är färre.

Flytthjälp runt om i Göteborgsområdet

Att bostadsmarknaden går upp och ned med tiden är alltså något som man kan förvänta sig och vilket tempo som kommer att finnas på marknaden under de närmaste åren får visa sig.

Oavsett om marknaden rör sig snabbt eller långsamt kan det vara en fördel att ta hjälp med en effektiv flytt av sitt bohag när man köper en ny bostad. Express Flyttning Sweden erbjuder flytthjälp runt om i hela Göteborg med omnejd.

Läs gärna mer här