Att tänka på vid utomlandsflytt

När man ska flytta betydligt längre bort än inom sin egen stad, som exempelvis till ett helt nytt land, kan det finnas en hel del att tänka på för att flytten ska gå till på ett så smidigt vis som möjligt.

Utomlandsflytt kräver planering

När man av någon anledning ska flytta till ett annat land så finns det en del som man måste ha i åtanke. För det första kan du behöva anmäla till myndigheter att du flyttar samt även folkbokföra dig i det nya landet om du ska bo där i mer än ett år. Till vissa länder kan det även hända att du måste fixa med ett visum, uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller liknande.

Även när det kommer till själva flytten av bohaget finns det en del att tänka på. En flyttning utomlands kräver speciell planering. För det första måste man ha rätt typ av dokumentation för att kunna utföra en flytt över landsgränser med information som kolliantal, vikt och en värdedeklaration.

Sedan ska hela bohaget också transporteras genom tullen in i det nya landet fram till den nya bostaden. Under flytten ska även sådant som möbler emballeras för att ingen skada ska tas på möblemanget.

Ta hjälp med flytt utomlands

Det finns alltså en hel del att tänka på i samband med att man ska flytta sitt bohag till ett nytt land och för att flytten ska gå så smidigt till som möjligt kan det vara bra att ta hjälp med flytten. Express Flyttning Sweden gör utomlandsflyttar med allt från planering till transporten till den nya bostaden.

Om man ska bo utomlands under en kortare period och inte är i behov av att flytta alla sina saker men ändå behöver någonstans att bevara dem är ett alternativ att istället magasinera sitt bohag.

Läs mer om utomlandsflytt här